Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Mas Darovie, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén complir les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d'ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions que s’hi esmenten, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El RESPONSABLE es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que estigui obligat a preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de Mas Darovie.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: masdarovie.com
Nom comercial: Mas Darovie
Denominació social: Kyrill Pawlowsky Glahn
NIF: 37290047D
Domicili social: Baixada de Miramar, 8. 17132 Foixà (Girona)
Telèfon: (+34) 651 448 843
Correu electrònic: info@xxmasdarovie.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, el text i/o els gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o de l'autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, l'ús, l'explotació, la distribució i la comercialització requereixen, en tot cas, l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que aquests puguin suscitar. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i, en tot cas, redirigir al lloc web principal de masdarovie.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, la qual cosa no implica l'esment o l'aparició en el lloc web de l'existència de drets o la responsabilitat sobre aquests, així com tampoc el suport, el patrocini o la recomanació per part seva.

Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic info@xxmasdarovie.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen quan s'acaba la sessió de l'usuari. En cap cas aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per recollir-les.

Mitjançant l'ús de galetes també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, i permeti, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament a ells sense que s'hagin de registrar a cada visita.

També es poden utilitzar per mesurar l'audiència i els paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades, etc., i, en aquests casos, són galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web tercers. Atès que el RESPONSABLE no sempre pot controlar els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, i retirarà immediatament la redirecció a aquest lloc web, i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació ni dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que al lloc web hi ha algun contingut susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho faci saber de manera immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se'n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació o que tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupen serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més propers a Baixada de Miramar, 8. 17132 Foixà (Girona).

Desplaça cap amunt